Posts tagged ‘Laos’

Mekong river

Documentary series over the Mekong on the Swiss television.
Documentaire serie over de Mekong op de Zwitserse televisie.

Beitrag von Adrian:
Das Schweizer Fernsehen startet wieder mal eine Doku-Serie. Diesmal über allerlei Themen um den Mekong, einen der bedeutendsten Ströme Asiens.
Berichtet wird aus Vietnam, Kambodscha, Laos und China – also genau den Ländern in durch welche unsere zwei Globetrotter derzeit reisen. Reinschauen lohnt sich bestimmt – sag ich…

Los geht’s am Montag 28.12. jeweils jeden Abend um 10vor10 auf SF1. Die Episoden können jeweils im Nachhinein jederzeit auf unter folgendem Link direkt im Internet angeschaut werden:

Lebensader Mekong

December 24, 2009 at 15:55 2 comments

Impressions of Laos

Let op de jongens in de 2e film na ongeveer 44 seconden
Man beachte die Jungs im 2. Film nach etwa 44 Sekunden
Check out the 2 boys in the second movie after about 44 seconds


November 10, 2009 at 00:56 1 comment

Laos . [part 2]

NL vlagKOP-TJAI LALAI LAOS

Heel erg bedankt Laos, we hebben van je genoten en blikken terug op een maand met prachtige natuur en erg vriendelijke en ontspannen mensen. Dat was ons gelijk vanaf het begin opgevallen en is tot het einde zo gebleven. Ik ga het lieve ‚sabaidiiiiiii’ ter begroeting wel beetje missen. Vond het altijd gelijk zo’n hartelijke opening.
Na Vientiane (de hoofdstad van Laos) zijn we zonder Benny gaan reizen (hij wilde 3 landen in 3 weken zien en wij hebben iets meer tijd ter beschikking) :-P. Gesproken over tijd: het tempo en de manier van reizen is voor ons sinds Laos veranderd. Want tot en met China zaten we toch vast aan een zeker schema met daarin weliswaar vrijheden, maar een kader dat grosso modo vaststond. Nu vormt alleen nog de duur van ieder visum een beperking en kunnen we voor de rest vrijuit kiezen waar we heen gaan en hoe lang we ergens blijven. Heerlijk relaxed!

Wat ook grappig is om te merken is dat we door alsmaar zuidelijker te rijden steeds meer ‚de winter’ ontlopen. Bijvoorbeeld in Beijing schijnt het inmiddels te sneeuwen, maar zelfs tijdens onze reis in Laos hebben we het kunnen beleven. We hebben namelijk meer dan een week in Savannakhet gezeten (o.a. omdat we daar Mikael & Bee hebben leren kennen en veel samen hebben ondernomen). En in die tijd konden we merken hoe het alsmaar ‚koeler’ werd. Maar in het geval van Laos betekende dat een daling van overdag 40°C naar 28°C. HAHAHA
Vanuit Savannakhet zijn we 2 dagen op pad gegaan met Mikael & Bee om de regio van de Ho Chi Minh Trail te bezoeken. Tijdens de Vietnam oorlog leidde in het oostelijke deel van Laos een geheime route door de jungle. Laos is daardoor het méést gebombardeerde land ter wereld (dus meer dan Duitsland) maar gek genoeg konden wij daar niets van voelen bij de bevolking. Wel konden we vrij veel kraters van oude bomexplosies zien en soms (on-ontplofte?) bommetjes en bommen die onschadelijk zijn gemaakt.

Maar twee dingen ga ik niet echt missen:
a) de moeilijk verteerbare ‚sticky rice
(enig voordeel: hoefde me tijdens de 3-daagse jungle trek wat het toiletbezoek betreft geen zorgen te maken over ‘nummer 2’)
b) en de bankbiljetten

Het geld in de landen waar we hebben gereisd tot nu is vaak weinig waard (inflatie en zo). Dus heeft vaak een biljet van 1000 of zelfs 10’000 geen hoge waarde. Bovendien zijn veel biljetten oud, verkreukeld en vies. En tot slot kun je in bijna alle landen alleen met papiergeld en niet met munten betalen, omdat de bankbiljetten al zo weinig waard zijn. Dus wat zouden munten dan wel niet waard zijn? Het maken van munten zou vele malen duurder zijn dan hun eigen waarde. Kortom: onze portemonnee zit al maanden vol met veel te veel waardeloze en smerige bankbiljetten. Dat is in Laos niet anders.
MAAR, de reden dat ik er hier over schrijf, is dat ze er in Laos in geslaagd zijn om hun papierengeld NOG onhandiger te maken. Want om te beginnen hebben ze in Laos hun eigen schrift. Daarom zie je op de bankbiljetten op de ene kant het getal in hun schrift en op de andere kant in ‚ons’ westerse schrift. Nou wil de toeval het dat hun schrift wel aardig op dat van ons lijkt, maar dat het er verkéérd op lijkt. Voorbeeld: onze 1 en 2 lijken in het Laosschrift op een 9 en 6. Dus wanneer je een biljet van 1000 of 10’000 in handen hebt, staat op de achterkant 9000 en 90’000 en bij 2000 staat er ook 6000 op… Tot zo ver verwarring nummer 1.
Dan komt verwarring nummer 2. De plek waar het op-westerse-wijze-geschreven-getal wordt geprint, is niet overal hetzelfde. Bij sommige biljetten zit dat rechts+links onderin en bij anderen rechts+links bovenin en soms zitten ze diagonaal van elkaar.
Nu verwarring nummer 3. Het lettertype waarin de op-westerse-wijze-geschreven-getallen zijn geschreven, varieert pér biljet in stijl én grootte. Zo bevat een biljet van 5000 hele kleine hoekige getallen terwijl een biljet van 2000 met handige grote, ronde letters is gedrukt.
Tot slot verwarring nummer 4. Van de 7 verschillende biljetten die er in Laos in de omloop zijn, zien er 3 op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit, namelijk donkerblauw.

Dus zelfs al sorteer je de bankbiljetten netjes op waarde en met de hoofden van politici aan de achterkant (daar zit het Laos-getal), kun je alsnog niet snel even je geld tellen om gepast te betalen. Je moet elke keer dat je geld geeft of ontvangt de hele stapel eruit halen en elk biljet goed bestuderen voordat je er iets mee doet. Met andere woorden: de uitdrukking ‚tijd kost geld’ kan hier beter worden veranderd naar ‚geld kost tijd’. 😉

PS 1,- € is ongeveer 12’500 kip waard. Daarmee bedoel ik niet dat je met één euro een hele kippenboerderij kunt op kopen. Kip is de naam van hun valuta, haha!

.

CH vlagKOP-TSCHAI LALAI LAOS

Vielen Dank Laos, wir haben unseren Aufenthalt genossen und blicken zurück auf einen Monat mit fantastischer Natur und sehr freundlichen, entspannten Menschen. Das war uns gleich anfangs aufgefallen und hat sich bis zum Ende durchgezogen. Ich werde das liebe ‚sabaidiiiii‘ zur Begrüssung schon ein bisschen vermissen. Fand es immer gleich so ein herzlicher Beginn.
Nach Vientiane (der Hauptstadt von Laos) sind wir ohne Benny weiter gereist (er wollte 3 Länder in 3 Wochen sehen, und wir haben etwas mehr Zeit zur Verfügung ) 😛 Apropos Zeit: das Tempo und die Art wie wir reisen hat sich für uns seit Laos geändert. Denn bis und mit China mussten wir uns an ein gewisses Schema halten mit darin einige Freiheiten aber einem Rahmen, der grosso modo feststand. Jetzt bestehen unsere Beschränkungen nur noch aus der Dauer unseres Visums und können wir ansonsten frei wählen, wo wir hin fahren und wie lange wir da bleiben. Herrlich relaxt!

Was auch witzig zu merken ist, dass wir durch immer wie mehr gegen Süden zu fahren, stets dem ‚Winter‘ entkommen. Zum Beispiel in Peking scheint es mittlerweile zu schneien, aber selbst während unserer Reise durch Laos haben wir es erleben können. Wir haben nämlich über eine Woche in Savannakhet verbracht (u.a. weil wir da Mikael & Bee kennengelernt haben und viel gemeinsam unternommen haben). Und während dieser Zeit konnten wir spüren, wie es allmählich ‚kühler‘ wurde. Aber im Falle von Laos bedeutete das eine Senkung der Temperaturen tagsüber von 40°C naar 28°C. HAHAHA

Von Savannakhet aus haben wir einen 2-tägigen Ausflug mit Mikael & Bee gemacht in die Region des Ho Chi Minh Trails. Während dem Vietnamkrieg führte im östlichen Teil des Landes eine geheime Route durch den Dschungel. Laos ist dadurch das am meisten bombardierte Land der Welt (also mehr als Deutschland). Aber merkwürdigerweise konnten wir von dem nichts bemerken bei der Bevölkerung. Wohl aber haben wir recht viele Krater von alten Bombeneinschlägen gesehen und manchmal (un-explodierte?) kleine Bomben und grosse Bomben die unschädlich gemacht worden sind.

Bloss zwei Dinge werde ich echt nicht vermissen:
a) den mühsam verdaubaren ‚Sticky Rice
(einziger Vorteil: brauchte mir während eines 3-tägigen Jungle Ausfluges bezüglich des Klobesuches keine Sorgen über ‚Nummer 2‘ zu machen)
b) und die Banknoten

Das Geld in den Ländern in denen wir bisher gereist sind, ist oft wenig wert (Inflation und so). Dementsprechend hat oft eine Banknote von 1000 oder sogar 10‘000 keinen hohen Wert. Ausserdem sind viele Noten alt, zerknittert und dreckig („alt, verchröglet ond gruusig“). Und zu guter Letzt kann man in fast allen Ländern ausschliesslich mit Geldscheinen zahlen und nicht mit Münzen, weil die Banknoten eh schon so wenig wert sind. Also wie wenig würden Münzen dann wert sein? Das Produzieren würde viele Male teurer kommen als ihr eigentlicher Wert. Sprich: unser Portmonee ist schon seit Monaten gefüllt mit viel zu viel wertlosem und dreckigem Geld. Dem ist in Laos nicht anders.
ABER, der Grund warum ich hier drüber berichte, ist dass es den Laoten gelungen ist, ihr Papiergeld NOCH unpraktischer zu machen. Denn um zu beginnen, haben sie in Laos ihre eigene Schrift. Darum sieht man auf den Banknoten auf der einen Seite die Zahl in ihrer Schrift und auf der anderen in ‚unserer‘ westlichen Schrift. Jetzt will der Zufall es, dass ihre Schrift der unsrigen recht ähnlich sieht, aber leider verkehrt-ähnlich. Beispiel: unsere 1 und 2 ähneln in der Laosschrift einer 9 und 6. Wenn man also eine Note von 1000 oder 10‘000 betrachtet, steht auf der Rückseite 9000 und 90‘000 und bei 2000 steht hinten 6000 drauf. Soviel zu Verwirrung Nummer 1.
Dann kommt Verwirrung Nummer 2. Der Ort wo die auf-westliche-Weise-geschriebene-Zahl gedruckt ist, ist nicht überall derselbe. Bei einigen Banknoten ist das rechts+links unten und bei anderen rechts+links oben und manchmal sind sie einander schräg gegenüber.
Gelangen wir zu Verwirrung Nummer 3. Die Schriftart, mit der die auf-westliche-Weise-geschriebene-Zahl geschrieben ist, variiert pro Banknote bezüglich Stil und Grösse. Eine 5000’er Note ist mit sehr kleinen, eckigen Zahlen geschrieben während eine 2000’er Note mit praktischen grossen, runden Zahlen gedruckt ist.
Zum Schluss Verwirrung Nummer 4. Von den 7 verschiedenen Banknoten die in Laos im Umlauf sind, sehen 3 auf den ersten Blick fast gleich aus, nämlich dunkelblau.
Fazit: auch wenn man im Portmonee alle Geldscheine brav gemäss Wert sortiert mit den Köpfen der Politiker nach hinten (da gibt’s nur Laos-Zahlen zu sehen), ist es dennoch nicht möglich mal kurz sein Geld zu zählen und passend zu zahlen. Man muss jedes Mal, wenn man Geld ausgibt oder erhält, den ganzen Stapel rausholen und jede Note gut mustern, bevor man damit was tut. Mit anderen Worten: der Ausdruck ‚Zeit ist Geld‘ kann hier besser umgeändert werden in ‚Geld ist Zeit‘. 😉

This slideshow requires JavaScript.

November 9, 2009 at 00:02 3 comments

Laos . [part 1]

NL vlagHALLIHALLO ZUIDOOST-AZIË

Zoals jullie misschien van het laatste filmpje weten, reizen we nog steeds samen met Benny. Gedurende de 2 maand in China konden we het uitstekend met elkaar vinden. En toen onze tijd in China ten einde liep, vertelde Benny dat hij er achter was gekomen dat je als Chinees vrij makkelijk naar Laos (= aangezien ook communistisch?) kunt doorreizen. Bovendien had ie de tijd (heeft als freelancer in de reis-business niet zo druk ’s winters) en was hij maar één keer eerder naar het buitenland geweest.

Dus wij hem gelijk aangeboden om met ons verder mee te reizen, als hij wou. En zo kwam het dat we met zijn drieën over de grens zijn gereden, zonder problemen. Noch voor ons, noch voor Benny. Hij was blij als een klein kind toen hij China uit was en was erg verbaasd over hoe makkelijk het was gegaan. We zullen zien hoe lang we nog doorgaan met zijn drieën. We hebben het iig erg gezellig met ons minigroepje.

Apropos Chinees paspoort… (Ja, we vertellen nog eeeeeeeen keer over China, en dan houden we ermee op!).
In China word je regelrecht gediscrimineerd, afhankelijk van de Provincie waarin je geboren bent. Benny woont weliswaar sinds 10 jaar in Beijing, maar aangezien hij in de westelijke provincie Xinjiang is geboren, moest hij zegge en schrijve 8 maanden op zijn paspoort wachten. En dat terwijl iemand die in Beijing is geboren al na ongeveer een week een paspoort krijgt. Maar zelfs binnen Beijing wordt onderscheid gemaakt. Wanneer iemand uit een buitenwijk vandaan komt, heeft ie minder privileges dan iemand die in het centrum is geboren. Wat een totale onzin, in mijn brave Europese ogen!!!
Oh ja, was Benny bovenal ook nog moslim geweest (dus Uighur qua etniciteit), had hij waarschijnlijk helemaal geen ‚recht’ op een paspoort gehad. Of ze hadden hem op zijn laatst bij de grens verboden om het land te verlaten.
Zo, genoeg over de ‘mensenrechten’ in China…

We zin dus ongeveer 1 week geleden in Laos aangekomen en het klimaat is er heerlijk: zon, groen, vochtig, warm en zo voort. De mensen zijn vrij arm (stukken armer dan in China, lijkt mij) en/maar zeer ontspannen en vriendelijk. Aangezien Laos stukken toeristischer is dan China (respectievelijk het land is vele malen kleiner en daarom treffen alle toeristen op elkaar op de 10 plekken waar wat gebeurt – in tegenstelling tot de 10’000 plekken in China, waardoor alles meer wordt verdeeld), krijg ik minder de indruk dat je goed in contact komt met de locale bevolking. Niet dat wij in China vaak bij mensen thuis zaten (nul keer, om precies te zijn), maar in China vielen wij meer op. In Laos zijn er niet alleen veel blanken, maar ook nog vrij veel ‘overlanders’ (lees: reizigers die niet zoals ‘backpackers’ van plek naar plek vliegen, maar over land reizen met een auto, motor of fiets). Op dit moment bevinden wij ons in het plaatsje Luang Prabang en zijn al 2 andere auto’s en een fietser tegengekomen. Ben benieuwd hoe het de komende maanden in Zuidoost-Azië wordt als we regelmatig in over-toeristische oorden zitten.

Het heeft natuurlijk wel zijn voordelen (continu nieuwe-mensen-leren-kennen-mogelijkheden, goedkoop kleren wassen, goeie internetverbinding, etc.) maar ook zijn nadelen („hello my friend, you like to buy handicraft?“ schiet met op dit moment als enige te binnen). Naja, we zullen het wel zien. Het voordeel van reizen met de auto is gelukkig dat je heel flexibel bent! Tenminste, zo lang je de autoriteiten het land in laten.

Wegens het laatste zullen we niet naar Vietnam reizen, omdat wij weliswaar als ‚juridische privé-persoon‘ zonder meer het land in mogen, maar niet onze auto. “Boze, boze auto!” zullen de Vietnamesen wel denken… Zelfs in China was het simpeler (doch duur) om de auto ‚tijdelijk te importeren‘. Anyway, Laos, Cambodja en Thailand zijn ongetwijfeld ook geweldige bestemmingen!

En wat we daarna en vooral hoe we het gaan doen, staat nog in de sterren. Het liefst zouden we met de auto naar huis rijden. Dat gaat echter gegarandeerd niet 100% over land lukken, omdat Myanmar (=Birma) geen vreemde auto’s accepteert. Die doen zelfs moeilijk met ‘gewone’ toeristen. Dus zullen we dat land moeten omzeilen, of iets dergelijks. We zijn al een beetje begonnen de verscheep-per-container-mogelijkheden te onderzoeken. En de toeval wil dat we deze week een Tsjech zijn tegengekomen die ooit in de logistiek heeft gewerkt en ons een paar tips kon geven. En… waar een wil is, is een weg. 😉

.

CH vlagHALLIHALLO SÜDOSTASIEN

Wie ihr vielleicht dem vorigen Video entnehmen konntet, reisen wir immer noch zusammen mit Benny. Während den 2 Monaten in China konnten wir uns bestens verstehen. Und als sich unser China-Aufenthalt dem Ende neigte, meinte Benny, er hätte herausgefunden, dass er als Chinese recht einfach nach Laos (= da auch kommunistisch?) ausreisen könne. Ausserdem hätte er Zeit, da er als Freelancer im Reisegeschäft nicht sehr viel zu tun hätte im Winter und wäre er erst einmal vorher im Ausland gewesen.

Daraufhin boten wir ihm gleich an, mit uns weiter zu reisen, wenn er wolle. Und so kam es, dass wir zu dritt über die Grenze fuhren und es keinerlei Schwierigkeiten gab. Weder für uns, noch für Benny. Er freute sich wie ein kleines Kind, als wir China verlassen hatten, und war völlig verblüfft, über wie einfach alles gegangen war. Mal sehen, wie lange wir weiterhin zu dritt reisen werden. Wir haben’s jedenfalls sehr lustig miteinander in unserer Minigruppe.

Apropos Chinesischer Pass… (Ja, wir erzählen noch eeeeeeeeinmal von China, und dann hören wir auf!).
In China wird man regelrecht diskriminiert, abhängig von welcher Provinz man geboren ist. Benny wohnt zwar seit 10 Jahren in Peking, aber da er ursprünglich in der westlichen Provinz Xinjiang geboren ist, musste er satte 8 Monate auf seinen Pass warten, während gebürtige Pekinger bloss etwa eine Woche warten müssen… Aber selbst innerhalb Peking werden Unterschiede gemacht. Wenn man aus einem Aussenquartier, hat man weniger Privilegien als wenn man im Innern der Stadt geboren ist. So ein riesen Quatsch, in meinen braven Europäischen Augen!!!
Oh ja, wäre Benny zu allem oben drauf auch noch Muslim (also Uigur von der Ethnizität her), hätte er wahrscheinlich überhaupt kein ‚Recht‘ auf einen Pass gehabt. Oder sie hätten ihm spätestens bei der Grenze die Ausreise geweigert.
So, genug über die ‚Menschenrechte‘ in China…

Wir sind also in Laos angekommen vor fast 1 Woche. Das Klima ist herrlich: sonnig, grün, feucht, warm und überhaupt. Die Menschen sind recht arm (einiges ärmer als in China, so scheint mir) und/aber sehr entspannt und freundlich. Da Laos einiges touristischer ist als China (beziehungsweise das Land ist einiges kleiner und deswegen treffen sich alle Touristen an den 10 Orten wo was los ist – im Gegensatz zu den 10‘000 Orten in China wo was los ist und sich alles mehr verteilt), habe ich weniger den Eindruck, dass man in Kontakt kommt mit der lokalen Bevölkerung. Nicht, dass wir in China dauernd bei Leuten zu Hause waren (null mal, um genau zu sein) aber in China fielen wir mehr auf als hier. In Laos gibt es nicht nur viele Weisse, sondern sogar viele ‚Overlanders‘ (sprich: Reisende die nicht wie ‚Backpackers‘ von Ort zu Ort fliegen, sondern per Land reisen mit dem Auto, Töff oder Velo). Zur Zeit befinden wir uns z.B. im Städtchen Luang Prabang und da haben wir bereits 2 andere Autos und einen Velofahrer getroffen. Bin ja mal gespannt, wie das die nächsten Monate in Südostasien wird, wenn wir regelmässig in übertouristischen Orten sein werden.

Hat ja schon so seine Vorteile (ständig neue-Leute-kennenlern-Möglichkeiten, günstige Wäsche-Service, gutes Internet, etc.) aber auch seine Nachteile („hello my friend, you like to buy handicraft?“ fällt mir grad als einziges ein momentan). Naja, wir werden’s ja noch sehen. Der Vorteil mit dem Reisen per Auto ist ja, dass man sehr flexibel ist! So lange die Behörden einen jedenfalls ins Land rein lassen.

Wegen Letzterem werden wir nicht nach Vietnam reisen, weil wir als ‚rechtliche Privatpersonen‘ zwar ohne weiteres rein dürfen, aber unser Auto leider nicht. „Böses, böses Auto!“ denken die Vietnamesen wohl… Selbst in China war es einfacher (wenn auch teuer) das Auto ‚temporär zu importieren‘. Anyway, Laos, Kambodscha und Thailand sind ja auch bestimmt nicht ohne!

Was und vor allem wie wir es danach machen werden, steht noch in den Sternen. Am liebsten würden wir mit dem Auto auch wieder nach Hause fahren. Das wird aber garantiert nicht zu 100% auf dem Landweg gelingen, denn Myanmar (= Birma) lässt keine Autos rein. Die tun sich sogar mit ‚normalen‘ Touristen schwierig. Also werden wir das Land umsegeln müssen, oder so ähnlich. Also haben wir schon mal angefangen, uns nach Verschiff-Möglichkeiten per Container umzuschauen. Der Zufall will es, dass wir diese Woche einem Tschechen begegnet sind, der mal im Logistikgeschäft gearbeitet hat und uns ein paar Tipps geben konnte. Und wo ein Wille ist, ist ein Weg. 😉

This slideshow requires JavaScript.

October 17, 2009 at 00:31 Leave a comment

Greetings from Laos

October 13, 2009 at 23:02 5 comments


Calendar

August 2020
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Categories

Older posts

Newsletter / Notification

CLICK HERE to subscribe to Alexandra's & Wouter's blog by e-mail


Klik op bovenstaande link als je een e-mail wilt ontvangen na elk nieuw bericht


Klicke den obigen Link, wenn du jeweils ein e-mail erhalten möchtest bei jedem neuen Bericht

Contact

Mein Status Alexandra
Mein Status Wouter
+31 6 1511 7223

Geocaching

Profile for asfintesco

Feeds