Laos . [part 2]

November 9, 2009 at 00:02 3 comments

NL vlagKOP-TJAI LALAI LAOS

Heel erg bedankt Laos, we hebben van je genoten en blikken terug op een maand met prachtige natuur en erg vriendelijke en ontspannen mensen. Dat was ons gelijk vanaf het begin opgevallen en is tot het einde zo gebleven. Ik ga het lieve ‚sabaidiiiiiii’ ter begroeting wel beetje missen. Vond het altijd gelijk zo’n hartelijke opening.
Na Vientiane (de hoofdstad van Laos) zijn we zonder Benny gaan reizen (hij wilde 3 landen in 3 weken zien en wij hebben iets meer tijd ter beschikking) :-P. Gesproken over tijd: het tempo en de manier van reizen is voor ons sinds Laos veranderd. Want tot en met China zaten we toch vast aan een zeker schema met daarin weliswaar vrijheden, maar een kader dat grosso modo vaststond. Nu vormt alleen nog de duur van ieder visum een beperking en kunnen we voor de rest vrijuit kiezen waar we heen gaan en hoe lang we ergens blijven. Heerlijk relaxed!

Wat ook grappig is om te merken is dat we door alsmaar zuidelijker te rijden steeds meer ‚de winter’ ontlopen. Bijvoorbeeld in Beijing schijnt het inmiddels te sneeuwen, maar zelfs tijdens onze reis in Laos hebben we het kunnen beleven. We hebben namelijk meer dan een week in Savannakhet gezeten (o.a. omdat we daar Mikael & Bee hebben leren kennen en veel samen hebben ondernomen). En in die tijd konden we merken hoe het alsmaar ‚koeler’ werd. Maar in het geval van Laos betekende dat een daling van overdag 40°C naar 28°C. HAHAHA
Vanuit Savannakhet zijn we 2 dagen op pad gegaan met Mikael & Bee om de regio van de Ho Chi Minh Trail te bezoeken. Tijdens de Vietnam oorlog leidde in het oostelijke deel van Laos een geheime route door de jungle. Laos is daardoor het méést gebombardeerde land ter wereld (dus meer dan Duitsland) maar gek genoeg konden wij daar niets van voelen bij de bevolking. Wel konden we vrij veel kraters van oude bomexplosies zien en soms (on-ontplofte?) bommetjes en bommen die onschadelijk zijn gemaakt.

Maar twee dingen ga ik niet echt missen:
a) de moeilijk verteerbare ‚sticky rice
(enig voordeel: hoefde me tijdens de 3-daagse jungle trek wat het toiletbezoek betreft geen zorgen te maken over ‘nummer 2’)
b) en de bankbiljetten

Het geld in de landen waar we hebben gereisd tot nu is vaak weinig waard (inflatie en zo). Dus heeft vaak een biljet van 1000 of zelfs 10’000 geen hoge waarde. Bovendien zijn veel biljetten oud, verkreukeld en vies. En tot slot kun je in bijna alle landen alleen met papiergeld en niet met munten betalen, omdat de bankbiljetten al zo weinig waard zijn. Dus wat zouden munten dan wel niet waard zijn? Het maken van munten zou vele malen duurder zijn dan hun eigen waarde. Kortom: onze portemonnee zit al maanden vol met veel te veel waardeloze en smerige bankbiljetten. Dat is in Laos niet anders.
MAAR, de reden dat ik er hier over schrijf, is dat ze er in Laos in geslaagd zijn om hun papierengeld NOG onhandiger te maken. Want om te beginnen hebben ze in Laos hun eigen schrift. Daarom zie je op de bankbiljetten op de ene kant het getal in hun schrift en op de andere kant in ‚ons’ westerse schrift. Nou wil de toeval het dat hun schrift wel aardig op dat van ons lijkt, maar dat het er verkéérd op lijkt. Voorbeeld: onze 1 en 2 lijken in het Laosschrift op een 9 en 6. Dus wanneer je een biljet van 1000 of 10’000 in handen hebt, staat op de achterkant 9000 en 90’000 en bij 2000 staat er ook 6000 op… Tot zo ver verwarring nummer 1.
Dan komt verwarring nummer 2. De plek waar het op-westerse-wijze-geschreven-getal wordt geprint, is niet overal hetzelfde. Bij sommige biljetten zit dat rechts+links onderin en bij anderen rechts+links bovenin en soms zitten ze diagonaal van elkaar.
Nu verwarring nummer 3. Het lettertype waarin de op-westerse-wijze-geschreven-getallen zijn geschreven, varieert pér biljet in stijl én grootte. Zo bevat een biljet van 5000 hele kleine hoekige getallen terwijl een biljet van 2000 met handige grote, ronde letters is gedrukt.
Tot slot verwarring nummer 4. Van de 7 verschillende biljetten die er in Laos in de omloop zijn, zien er 3 op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit, namelijk donkerblauw.

Dus zelfs al sorteer je de bankbiljetten netjes op waarde en met de hoofden van politici aan de achterkant (daar zit het Laos-getal), kun je alsnog niet snel even je geld tellen om gepast te betalen. Je moet elke keer dat je geld geeft of ontvangt de hele stapel eruit halen en elk biljet goed bestuderen voordat je er iets mee doet. Met andere woorden: de uitdrukking ‚tijd kost geld’ kan hier beter worden veranderd naar ‚geld kost tijd’. 😉

PS 1,- € is ongeveer 12’500 kip waard. Daarmee bedoel ik niet dat je met één euro een hele kippenboerderij kunt op kopen. Kip is de naam van hun valuta, haha!

.

CH vlagKOP-TSCHAI LALAI LAOS

Vielen Dank Laos, wir haben unseren Aufenthalt genossen und blicken zurück auf einen Monat mit fantastischer Natur und sehr freundlichen, entspannten Menschen. Das war uns gleich anfangs aufgefallen und hat sich bis zum Ende durchgezogen. Ich werde das liebe ‚sabaidiiiii‘ zur Begrüssung schon ein bisschen vermissen. Fand es immer gleich so ein herzlicher Beginn.
Nach Vientiane (der Hauptstadt von Laos) sind wir ohne Benny weiter gereist (er wollte 3 Länder in 3 Wochen sehen, und wir haben etwas mehr Zeit zur Verfügung ) 😛 Apropos Zeit: das Tempo und die Art wie wir reisen hat sich für uns seit Laos geändert. Denn bis und mit China mussten wir uns an ein gewisses Schema halten mit darin einige Freiheiten aber einem Rahmen, der grosso modo feststand. Jetzt bestehen unsere Beschränkungen nur noch aus der Dauer unseres Visums und können wir ansonsten frei wählen, wo wir hin fahren und wie lange wir da bleiben. Herrlich relaxt!

Was auch witzig zu merken ist, dass wir durch immer wie mehr gegen Süden zu fahren, stets dem ‚Winter‘ entkommen. Zum Beispiel in Peking scheint es mittlerweile zu schneien, aber selbst während unserer Reise durch Laos haben wir es erleben können. Wir haben nämlich über eine Woche in Savannakhet verbracht (u.a. weil wir da Mikael & Bee kennengelernt haben und viel gemeinsam unternommen haben). Und während dieser Zeit konnten wir spüren, wie es allmählich ‚kühler‘ wurde. Aber im Falle von Laos bedeutete das eine Senkung der Temperaturen tagsüber von 40°C naar 28°C. HAHAHA

Von Savannakhet aus haben wir einen 2-tägigen Ausflug mit Mikael & Bee gemacht in die Region des Ho Chi Minh Trails. Während dem Vietnamkrieg führte im östlichen Teil des Landes eine geheime Route durch den Dschungel. Laos ist dadurch das am meisten bombardierte Land der Welt (also mehr als Deutschland). Aber merkwürdigerweise konnten wir von dem nichts bemerken bei der Bevölkerung. Wohl aber haben wir recht viele Krater von alten Bombeneinschlägen gesehen und manchmal (un-explodierte?) kleine Bomben und grosse Bomben die unschädlich gemacht worden sind.

Bloss zwei Dinge werde ich echt nicht vermissen:
a) den mühsam verdaubaren ‚Sticky Rice
(einziger Vorteil: brauchte mir während eines 3-tägigen Jungle Ausfluges bezüglich des Klobesuches keine Sorgen über ‚Nummer 2‘ zu machen)
b) und die Banknoten

Das Geld in den Ländern in denen wir bisher gereist sind, ist oft wenig wert (Inflation und so). Dementsprechend hat oft eine Banknote von 1000 oder sogar 10‘000 keinen hohen Wert. Ausserdem sind viele Noten alt, zerknittert und dreckig („alt, verchröglet ond gruusig“). Und zu guter Letzt kann man in fast allen Ländern ausschliesslich mit Geldscheinen zahlen und nicht mit Münzen, weil die Banknoten eh schon so wenig wert sind. Also wie wenig würden Münzen dann wert sein? Das Produzieren würde viele Male teurer kommen als ihr eigentlicher Wert. Sprich: unser Portmonee ist schon seit Monaten gefüllt mit viel zu viel wertlosem und dreckigem Geld. Dem ist in Laos nicht anders.
ABER, der Grund warum ich hier drüber berichte, ist dass es den Laoten gelungen ist, ihr Papiergeld NOCH unpraktischer zu machen. Denn um zu beginnen, haben sie in Laos ihre eigene Schrift. Darum sieht man auf den Banknoten auf der einen Seite die Zahl in ihrer Schrift und auf der anderen in ‚unserer‘ westlichen Schrift. Jetzt will der Zufall es, dass ihre Schrift der unsrigen recht ähnlich sieht, aber leider verkehrt-ähnlich. Beispiel: unsere 1 und 2 ähneln in der Laosschrift einer 9 und 6. Wenn man also eine Note von 1000 oder 10‘000 betrachtet, steht auf der Rückseite 9000 und 90‘000 und bei 2000 steht hinten 6000 drauf. Soviel zu Verwirrung Nummer 1.
Dann kommt Verwirrung Nummer 2. Der Ort wo die auf-westliche-Weise-geschriebene-Zahl gedruckt ist, ist nicht überall derselbe. Bei einigen Banknoten ist das rechts+links unten und bei anderen rechts+links oben und manchmal sind sie einander schräg gegenüber.
Gelangen wir zu Verwirrung Nummer 3. Die Schriftart, mit der die auf-westliche-Weise-geschriebene-Zahl geschrieben ist, variiert pro Banknote bezüglich Stil und Grösse. Eine 5000’er Note ist mit sehr kleinen, eckigen Zahlen geschrieben während eine 2000’er Note mit praktischen grossen, runden Zahlen gedruckt ist.
Zum Schluss Verwirrung Nummer 4. Von den 7 verschiedenen Banknoten die in Laos im Umlauf sind, sehen 3 auf den ersten Blick fast gleich aus, nämlich dunkelblau.
Fazit: auch wenn man im Portmonee alle Geldscheine brav gemäss Wert sortiert mit den Köpfen der Politiker nach hinten (da gibt’s nur Laos-Zahlen zu sehen), ist es dennoch nicht möglich mal kurz sein Geld zu zählen und passend zu zahlen. Man muss jedes Mal, wenn man Geld ausgibt oder erhält, den ganzen Stapel rausholen und jede Note gut mustern, bevor man damit was tut. Mit anderen Worten: der Ausdruck ‚Zeit ist Geld‘ kann hier besser umgeändert werden in ‚Geld ist Zeit‘. 😉

This slideshow requires JavaScript.

Entry filed under: 13 - Laos. Tags: , , , , , , .

Laos . [part 1] Impressions of Laos

3 Comments Add your own

 • 1. sibylle poeschko  |  November 11, 2009 at 17:17

  ich glaube, nach diesen super Fotos von euch zu urteilen, sollten wir schleunigst unser “OASIS” verkaufen und uns auch mal auf so eine Weltreise begeben…….wuerd schon riesig spass machen…hehe.Ihr macht echt tolle Bilder und machts einem schmackhaft, sich auf so einen Weg zu begeben…..alles Liebe euch aus Mongolia,”OASIS”. 😉
  Sibylle

 • 2. sanda Sfintesco  |  November 21, 2009 at 19:38

  Draga Alex C’etait magique,grace à skype et Adrian on a parlé à 3!Vous avez déjàfait la moitié du chemin et tu es toujours aussi enthousiaste .Cétait touchant de t’entendre,moi là derrière ma caisse au louvre toi labà28degré dans les rizières…
  Encore une fois belles photos idylliques..Après son brillant passè culturel et son lourd passè khmère-communiste tu nous dira quel est le visage du cambodge aujourd’hui

 • 3. Thomas  |  November 23, 2009 at 22:08

  Hallo Ihr zwei
  Bei solchen Bildern und Texten da wird man schon ein wenig neidisch in der kalten Schweiz…
  Geniesst es und lasst es Euch gutgehen !
  Beste Grüsse
  Thomas und Bettina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Calendar

November 2009
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Categories

Older posts

Newsletter / Notification

CLICK HERE to subscribe to Alexandra's & Wouter's blog by e-mail


Klik op bovenstaande link als je een e-mail wilt ontvangen na elk nieuw bericht


Klicke den obigen Link, wenn du jeweils ein e-mail erhalten möchtest bei jedem neuen Bericht

Contact

Mein Status Alexandra
Mein Status Wouter
+31 6 1511 7223

Geocaching

Profile for asfintesco

Feeds


%d bloggers like this: